SEO Basics (Tiếng việt)

SEO External Training Table of Content What is SEO?  Breaking it Down.  Meta Title & Description.  Basic Reminder  Inspiration on what to Write!  Top Tips  The Value of Keyword Research  What is Searcher Intent?  How to do Keyword Research  1. SEO là gì? Nói 1 cách ngắn gọn, SEO (Search Engine Optimization) là quy trình […]

How to write better blog headlines (even if you’re beginners) – Tiếng Anh

How To Write Better Blog Headlines (Even If You’re A Complete Beginner) Table of Content Write multiple headlines for every article Incorporate specific numbers into the headline Use parentheses or brackets Hyphens and Colons also increase click-through rates Split test headlines when emailing your list Consider using questions Look for SEO keywords so searchers can […]

How to write better blog headlines (even if you’re beginners) – Tiếng Việt

Cách viết tiêu đề cho bài blog thêm hấp dẫn (Kể cả khi bạn là người mới bắt đầu viết) Table of Content Viết nhiều tiêu đề cho mỗi bài viết Thêm số cụ thể vào tiêu đề Sử dụng dấu ngoặc đơn () hoặc dấu ngoặc nói chung Dấu gạch ngang và dấu hai […]

How to conduct high-quality SEO content

Cách viết bài SEO chất lượng Table of Content Hãy viết 1 văn bản dài với đầy đủ nội dung SEO hình ảnh Viết nội dung có số liệu xác thực Tối ưu hoá SEO content Bây giờ bạn đã có trong tay danh sách 10 keywords SEO rồi đúng không? Đây là lúc bạn […]

Tone of Voice Blog Guidance (Tiếng Việt)

Blog Writing – Tone of Voice Quick Tips Table of Content     Tại sao chúng mình cần có một Tone of Voice? It’s all about the contractions. The short and the long of it. Pick your tribe – Latin or Saxon Be brave, be a rule breaker. Write a script for somebody famous One […]

Tone of Voice Blog Guidance (Tiếng Anh)

Blog Writing – TOV Quick Tips Table of Content     Why we have a ToV? It’s all about the contractions. The short and the long of it. Pick your tribe – Latin or Saxon Be brave, be a rule breaker. Write a script for somebody famous One more thing… Why we have a ToV? […]

Keyword research

Keyword Research Table of Content 1. Keyword Research là gì ? a. Tại sao Keyword Research lại quan trọng trong SEO? 2. Làm cách nào để tìm ý tưởng cho từ khoá? a. Tổng hợp 1 danh sách các chủ đề nội dung mà khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn  b. Mục lục […]

SEO Basics

SEO External Training Table of Content What is SEO?  Breaking it Down.  Meta Title & Description.  Basic Reminder  Inspiration on what to Write!  Top Tips  The Value of Keyword Research  What is Searcher Intent?  How to do Keyword Research  1. What is SEO? SEO = Search Engine Optimisation  Optimizing content online in order to rank […]

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat

* Please Transfer Contents: Fullname – Mobile – Course name

* Example: MinhPhan – 0764441234 – Copywriting Master Group

[metform form_id="986"]