Digital Ads

1.999.000 

Tổng quan nội dung khoá Ads mà bạn sẽ nhận được

Description

Nội dung tóm tắt khoá học

 

Phần 1: Tổng quan về quảng cáo mạng xã hội

1. Quảng cáo mạng xã hội là gì & lợi ích

2. Các dạng quảng cáo truyền thông + ví dụ

3. Làm quen với thông số quảng cáo + Cách tính ngân sách chạy quảng cáo

4.1 Các bước chạy quảng cáo + Cấu trúc chung của chiến dịch quảng cáo

4.2 Để không bao giờ bí ý tưởng Marketing

5. Các giai đoạn của chiến dịch quảng cáo + Phân biệt “chiến dịch quảng cáo” vs “chạy quảng cáo”

 

Phần 2: Facebook & Instagram Ads

1. Giới thiệu về quảng cáo Facebook và Ads Manager

2. Hướng dẫn từng bước chạy quảng cáo Facebook & Instagram

 

Phần 3: Youtube Ads

1. Giới thiệu Youtube Ads + Các định dạng quảng cáo Youtube

2. Hướng dẫn chi tiết cách chạy quảng cáo Youtube

 

Phần 4: Tiktok Ads

1. Hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản và chạy Tiktok Ads

 

Phần 5: Còn cập nhật trong tương lai!!

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat

* Please Transfer Contents: Fullname – Mobile – Course name

* Example: MinhPhan – 0764441234 – Copywriting Master Group

[metform form_id="986"]